Anmasi – Tvättsystem, filtersystem och kemiska produkter

Anmasi – Tvättsystem, filtersystem och kemiska produkter

Din expert på helhetslösningar för metallindustrin, plastindustrin, livsmedel och läkemedel.

Danfoss

UPPGIFTEN

Dialogen med Danfoss, som producerar mekaniska och elektriska komponenter för bland annat kyl- och värmestyrning, inleddes på en mässa redan år 2017. Vid den tiden ansvarade Danfoss för att ersätta ett 28 år gammalt tvättssystem.

Orsaken var bland annat att utrustningen var föråldrad och svår att underhålla, och kunde inte uppfylla de renhetskrav som Danfoss måste uppfylla idag. Dessutom behövde det automatiseras ytterligare, till exempel av skäl som att fasas ut enkelriktat repetitivt arbete. (EGA)

Uppgiften handlade om produktionen av pumpkroppar för oljepumpar till hushållens oljepannor i gjutjärn, som måste tvättas noggrant både invändigt och utvändigt i 3-skiftsdrift.

Därför var Danfoss i dialog med ett antal leverantörer som, baserat på en specifikation, skulle presentera ett koncept enligt vilket den bästa lösningen baserat på renhet, kvalitet, hållbarhet, kompetens, driftsäkerhet och ekonomi skulle väljas.

Dessutom var kravet att leverantören skulle komma med hela konceptet, vilket inkluderade inte bara en ny tvättanläggning utan också själva automationen mellan bearbetningen före tvätt och efterföljande packning av föremålen i plastlådor innan de skulle vidare till montering.

Allt detta var utgångspunkten för uppgiften där vi valdes som leverantör inte på grund av priset, utan på grund av Anmasis kompetenser i förhållande till hela tvättskonceptet, efter vilket allt levererades och installerades i slutet av 2018.

LÖSNINGEN

Detta resulterade i en helt automatisk tvättanläggning med två robotar i nära samarbete med ett antal danska professionella partners. Denna lösning kan ses i videon ovan, där du följer föremålen från början till slut efter bearbetningen där de är förorenade med olja och spån.

Själva lösningen bestod av flera element som inkluderade ett 5-stegs tvättssystem med speciellt utformade sprutzoner och ultraljudsrengöring för att uppfylla de stränga renhetskraven både invändigt och utvändigt.

Dessutom levererades det med ett Masterclean centralt filtersystem med bandfilter, oljeavskiljare och buffertank för kontinuerlig filtrering av vätskan i förbehandlingstanken. Detta var nödvändigt för att kunna hantera den stora mängden föroreningar i samband med tvätt av gjutna komponenter i hög volym i 3-skift.

Eftersom delarna är mycket komplexa placerades de genom hela maskinen med en speciellt utformad bandfixtur där delarna positioneras av roboten för att uppnå bästa rengöringsresultat. När delarna har spruttvättats, ultraljudsrenats och sköljts flera gånger och torkats, rör de sig ut ur tvättanläggningen, varefter roboten placerar delarna i transportlådor innan de lämnar robotcellen.

Tvättanläggningen levererades med automatisk kemikaliepåfyllning, vattenfyllning, filtrering och övervakning av process och energi så att kunden kan följa inte bara tvättprocessen utan också vattenförbrukningen,

Det slutliga resultatet är en kraftigt förbättrad renhet hos pumpkropparna, vilket har minskat avfallet i efterföljande monterings- och testprocesser märkbart och helt enligt kundens förväntningar.

“De valdes som leverantör inte på grund av priset, utan Anmasis kompetenser i förhållande till hela rengöringskonceptet”
Ejnar N. Paulsen
Projektledare
Fördelar