Oil separator

Oljeavskiljare

Din expert på helhetslösningar för metallindustrin, plastindustrin, livsmedel och läkemedel.

Omvänd osmos

Omvänd osmos

Din expert på helhetslösningar för metallindustrin, plastindustrin, livsmedel och läkemedel.

Magnetisk separator

Magnetic Separator

Din expert på helhetslösningar för metallindustrin, plastindustrin, livsmedel och läkemedel.

Indunstare

Indunstare

Your expert in total solutions for the metal industry, plastics industry, food and pharmaceuticals.

Filtreringssystem

Filtreringssystem

Din expert på helhetslösningar för metallindustrin, plastindustrin, livsmedel och läkemedel.

Ultrafiltration

Ultrafiltration

Din expert på helhetslösningar för metallindustrin, plastindustrin, livsmedel och läkemedel.

Oil separator
Oil separator
Omvänd osmos
Omvänd osmos
Magnetisk separator
Magnetisk separator
Indunstare
Indunstare
Filtreringssystem
Filtreringssystem
Ultrafiltration
Ultrafiltration
previous arrow
next arrow

Omvänd Osmos

Vi erbjuder vår egen serie attraktiva demi-system för vattenrening så att du slipper fläckar på föremål orsakade av salt, kalk och mineraler. Särskilt ekonomisk lösning för kunden som vill följa de höga renhetskraven i branschen utan att investera stora summor i system för omvänd osmos.

Vår lösning kommer komplett och är otroligt enkel att installera, samtidigt som den innehåller allt som behövs: avhärdning/förbehandling, membranpump, bufferttank och rostfri matarpump med tryckreglering.

Systemet för omvänd osmos finns i tre standardstorlekar, men kan även erbjudas i större versioner och skräddarsys efter kundens behov på begäran.

Spån av metall och plast

Alsted Metal
Vårt filtersystem tar bort metall- och plastspån, vilket förlänger processvätskans livslängd och minskar slitaget på verktygen.

Olja och fetter

Brandt Metalindustri
Tar effektivt bort demulgerande oljor och fetter som förlänger livslängden på processvätskan och minskar risken för bakteriebildning.
Magnetiska partiklar och grafit
Vårt filtersystem finns med en magnetisk separator för att ta bort grafit, järnoxider och andra magnetiska partiklar.

Fasta partiklar och smuts

Tar effektivt bort smuts som damm, sand, färg, hår, harts och liknande fasta partiklar ner till 5 mikron.