Ultraljudstvättar

Ultraljudstvättar

Din expert på standard- och speciallösningar för industri, livsmedel och läkemedelsindustrin

CLICK ON ONE OF THE CATEGORIES TO READ MORE!

Tvättmaskiner

Tvättmaskiner

Din expert på helhetslösningar för metallindustrin, plastindustrin, livsmedel och läkemedel.

CLICK ON ONE OF THE CATEGORIES TO READ MORE!

Transportörtvättar

Transportörtvättar

Din expert på helhetslösningar för metallindustrin, plastindustrin, livsmedel och läkemedel.

CLICK ON ONE OF THE CATEGORIES TO READ MORE!

Korggodstvättar

Korggodstvättar

Din expert på helhetslösningar för metallindustrin, plastindustrin, livsmedel och läkemedel.

CLICK ON ONE OF THE CATEGORIES TO READ MORE!

Kundanpassade system

Kundanpassade system

Din expert på helhetslösningar för metallindustrin, plastindustrin, livsmedel och läkemedel.

CLICK ON ONE OF THE CATEGORIES TO READ MORE!

ATEX-system

ATEX-system

Din expert på helhetslösningar för metallindustrin, plastindustrin, livsmedel och läkemedel.

CLICK ON ONE OF THE CATEGORIES TO READ MORE!

Alkoholtvättar

Alkoholtvättar

Upptäck några av marknadens mest effektiva och energivänliga sprittvättar, som erbjuds både som standard- och specialsystem

CLICK ON ONE OF THE CATEGORIES TO READ MORE!

Ultraljudstvättar
Ultraljudstvättar
Tvättmaskiner
Tvättmaskiner
Transportörtvättar
Transportörtvättar
Korggodstvättar
Korggodstvättar
Kundanpassade system
Kundanpassade system
ATEX-system
ATEX-system
Alkoholtvättar
Alkoholtvättar
previous arrow
next arrow

EX-LINE ATEX-ZON 2

Din lösning för explosiva vätskor med låg flampunkt där säkerhet och funktionalitet står i fokus.

Vi är specialister på att leverera ATEX-zon 2 rengöringssystem för explosiva och farliga vätskor, och vårt standardsystem är utrustat med både tvätt, skölj och tork i automatisk och manuell version. Detta system rengör delen med ultraljudsrengöring och kan användas för lösningsmedel och alkoholer med en flampunkt på ner till 12°C.

Systemet levereras som standard med ultraljudsrengöring, sköljning och torkning i en unik design, där säkerhet och funktionalitet är en paritet vilket tydligt återspeglas i mängden standardutrustning. Explosionsskyddet fungerar så att vi tillför kväve till ultraljudskassetten där givarna är placerade inne i ATEX-zonen och därigenom eliminerar risken för antändning. Det unika med vårt system är att vi inte har en kontinuerlig tillsats av kväve under drift, vilket skulle skapa en stor förbrukning och behov av en stor kvävebehållare, vilket ofta skapar en del andra säkerhetsproblem.

Vi har i stället en konstant tryckövervakning av ultraljudskassetten som är kopplad till en liten behållare med kväve som helt enkelt håller kvävetrycket och ger larm om ett tryckfall uppstår. Dessutom är rengöringssystemet försett med två fläktar som vid normal drift går på halv kapacitet och vid haveri på ena fläkten växlar utrustningen automatiskt till full drift på den andra så att risken att skapa en explosiv atmosfär är minimerad.

Dessutom är båda fläktarna utrustade med en UPS som vid strömavbrott ser till att utsugningen fortsätter under en begränsad tid så att utrustningen kan tömmas på vätska och därigenom undviker en explosiv atmosfär. Ultraljudsrengöringssystemet levereras med antistatiskt armband för operatören, vilket säkerställer jordning under drift av utrustningen så att risken för antändning elimineras under drift av det avancerade rengöringssystemet.

Detta rengöringssystem används flitigt inom 3D-printbranschen för rengöring av SLA-tryckta delar i epoxi- och akrylharts, men erbjuds för alla uppgifter där det är nödvändigt att arbeta med explosiva vätskor. Den levereras både som standard- och speciallösning beroende på kundens behov.

Vem använder den här produkten?

  • Läkemedelsindustri
    Den föredragna lösningen för läkemedelsindustrin är vår serie av ultraljudsrengörare som säkerställer en skonsam och effektiv rengöring av föremålet. Beroende på behov finns dessa ultraljudsrengörare i olika storlekar och med automatisering.
  • Additive manufacturing
    It is necessary to clean items produced with a 3D printer, regardless of which technology is generally used. This washing facility is used for cleaning 3D printed items in both small and large companies.
ATEX ZON 2
Ultraljudsrengöraren är designad för vätskor med låg flampunkt som skapar en explosiv atmosfär.
Konstruktion i 100 % rostfritt stål
Ultraljudsrengöraren är med elektropolerad yta av rostfritt stål i arbetsområdet och skåp i borstat rostfritt stål.

Siemens pekskärm
Ultraljudsrengöraren har en användarvänlig Siemens pekpanel för drift.
Nivåsensor
Används för att skydda ultraljudsgivarna i ultraljudsrengöringstanken.

Upphöjda svängare
Ultraljudsrengöraren har upphöjda svängare som är placerade 100 mm över tankens botten för att förhindra att smuts stör ultraljudet.
Luftturbulens vid sköljning
Sköljtanken är med ett rostfritt stålrör monterat i tankens botten för att skapa turbulens med högtrycksluft.

Tryckövervakning av kväve
Unik tryckövervakning av kväveanslutningen säkerställer konstant låg förbrukning och eliminerar risken för bildning av explosiv atmosfär under drift.
Automatisk tömningspump
Levereras med en pump som automatiskt kan flytta vätskan mellan tankarna och därigenom minska vätskeförbrukningen och används för automatisk tömning.

Justerbara maskinfötter
Placeras på justerbara maskinfötter i rostfritt stål och kan även levereras på hjul.
Dubbelt fläktsystem
Systemet är utrustat med 2 fläktar vid haveri vilket minskar risken för att skapa en explosiv atmosfär.

UPS batterienhet
Vid strömavbrott fortsätter driften av fläktarna under en begränsad period för att minska risken för att skapa en explosiv atmosfär.
CE - Europeiskt maskindirektiv
Ultraljudsrengöraren är tillverkad i enlighet med det europeiska maskindirektivet.

Standard eller kundanpassad lösning
Ultraljudsrengöraren kan skräddarsys efter dina behov med specialmått och extra tillval
Korghållare
Säker och användarvänlig hållare för korgarna inne på arbetsområdet så att korgarna inte ligger runt maskinen.

Antistatiskt armband
Ultraljudsrengöraren levereras med ett antistatiskt armband som används av operatören under drift och levereras som standard med 2-meters flexkabel.
Temperaturskydd
Utrustningen är med temperaturskydd så att den stängs av om temperaturen på vätskan överstiger 60°C. Den kan vid behov förses med kylare.

Teknisk data

ModellBeskrivning
Tank/zoner3
Volym per tank40 l
Total volym120 l
Korgstorlek (LxWxH)453x308x58 mm
Max. korgvikt15 kg
Tank storlek (LxBxH)487x342x287 mm
Ultraljudseffekt1000W
Frekvens30 eller 40 kHz
Utvändig dimensions (LxBxH)1500x880x2425 mm
Nätanslutning3×230/400V+N+PE, 50 hz.
Tryckluft6 bar