Oil separator

Oljeavskiljare

Din expert på helhetslösningar för metallindustrin, plastindustrin, livsmedel och läkemedel.

Omvänd osmos

Omvänd osmos

Din expert på helhetslösningar för metallindustrin, plastindustrin, livsmedel och läkemedel.

Magnetisk separator

Magnetic Separator

Din expert på helhetslösningar för metallindustrin, plastindustrin, livsmedel och läkemedel.

Indunstare

Indunstare

Your expert in total solutions for the metal industry, plastics industry, food and pharmaceuticals.

Filtreringssystem

Filtreringssystem

Din expert på helhetslösningar för metallindustrin, plastindustrin, livsmedel och läkemedel.

Ultrafiltration

Ultrafiltration

Din expert på helhetslösningar för metallindustrin, plastindustrin, livsmedel och läkemedel.

Oil separator
Oil separator
Omvänd osmos
Omvänd osmos
Magnetisk separator
Magnetisk separator
Indunstare
Indunstare
Filtreringssystem
Filtreringssystem
Ultrafiltration
Ultrafiltration
previous arrow
next arrow

Ultrafiltrering

DIN EXPERT PÅ ULTRAFILTRERING FÖR INDUSTRIN MED SPECIALISTER PÅ TVÄTTANLÄGGNINGAR.

Mekanisk separation med membran, som effektivt tar bort små föroreningar ända ner till molekylär nivå.

Tekniken levereras främst till tvättanläggningar där vi vill ta bort alla orenheter utom till exempel tvålen. Eftersom tvål vanligtvis kan röra sig genom membranet, medan oljepartiklar, polymer och liknande effektivt avlägsnas. Fördelen med ultrafiltrering är att vi inte använder kemikalier för själva den mekaniska separationen utan endast i samband med löpande underhåll/rengöring.

Om du vill ha helt rent och mjukt vatten efter filtrering rekommenderas att använda en indunstare. Ultrafiltrering används däremot där kunden vill förlänga livslängden på processvätskan och endast ta bort molekyler.

Spån av metall och plast

Alsted Metal
Vårt filtersystem tar bort metall- och plastspån, vilket förlänger processvätskans livslängd och minskar slitaget på verktygen.

Olja och fetter

Brandt Metalindustri
Tar effektivt bort demulgerande oljor och fetter som förlänger livslängden på processvätskan och minskar risken för bakteriebildning.
Magnetiska partiklar och grafit
Vårt filtersystem finns med en magnetisk separator för att ta bort grafit, järnoxider och andra magnetiska partiklar.

Fasta partiklar och smuts

Tar effektivt bort smuts som damm, sand, färg, hår, harts och liknande fasta partiklar ner till 5 mikron.