Anmasi – Tvättsystem, filtersystem och kemiska produkter

Anmasi – Tvättsystem, filtersystem och kemiska produkter

Din expert på helhetslösningar för metallindustrin, plastindustrin, livsmedel och läkemedel.

ENVOTHERM SOLUTION flyttar till nya produktionsanläggningar.

Anmasi Group övertog Envotherm A/S i februari 2022 efter deras konkurs. Det nya företaget, Envotherm Solution A/S, har nu spenderat 2 år på att lösa produktion och leverans av nya anläggningar efter konkursen.

Det är naturligt att det tar tid att återuppbygga förtroendet för befintliga kunder och för de projekt som var på gång efter en konkurs, men de har faktiskt lyckats till stor del. Anmasi har också använt sin know-how och erfarenhet för att effektivisera serieproduktionen av förångningsanläggningar, vilket förbättrar konkurrenskraften genom bättre inköp och mer effektiv montering. Envotherms förångningsanläggningar är och var bland de mest effektiva anläggningarna på marknaden med låg energiförbrukning och likaså hög verkningsgrad. Det här hade de utvecklat och lyckats med under mer än 30 år.

Som nästa steg i processen att förbättra Envotherms framtid flyttar de från sin adress i hyrda lokaler i Vojens till helt nya lokaler på 1000 m² i en utvidgning på Anmasis nuvarande huvudkontor i Grindsted. De närmaste 2 veckorna kommer hela uppsättningen med montering, inkörning och efterföljande leverans till kunder att ske från Thorsvej 240, Grindsted, och tidigare medarbetare med sin långvariga kunskap kommer att följa med till adressen.

Envotherm passar väl in i Anmasi Group. Det finns ett ökande intresse för återanvändning av avloppsvatten för att uppnå en grönare profil i företag idag, och Envotherm Solution kan hjälpa till med detta tillsammans med de andra företagen i Anmasi Group.

Anmasi Group bygger också ett nytt huvudkontor för dotterbolaget FILCO ApS i Kjellerup, som kommer att vara klart i slutet av mars, där produktion av filtreringsanläggningar mm. kommer att äga rum. De nuvarande lokalerna klarar inte den ökade produktionen och utvecklingen som Filco har genomgått de senaste åren.

Anmasi Group har dotterbolag i Sverige och Tyskland, och det finns ett stort återförsäljarnätverk i den återstående delen av EU. Anmasi Group sysselsätter för närvarande totalt 35 anställda.